Beltps

Antikorupcijska politika

Antikorupcijska aktivnost

Antikorupcijske aktivnosti BELTRUBOPROVODSTROY AD sprovode se u skladu sa Ustavom Republike Belorusije i Zakonom Republike Belorusije „O borbi protiv korupcije“ od 15. jula 2015. godine, lokalnim regulatornim pravnim aktima, internim dokumentima za borbu protiv korupcije. organizacije.

U skladu sa visokim standardima otvorenog i poštenog poslovanja, posvećenosti unapređenju korporativnog upravljanja i kulture, održavanju poslovne reputacije na najvišem nivou, BELTRUBOPROVODSTROY AD posebnu pažnju posvećuje antikorupcijskim merama. Politika kompanije uključuje integrativne antikorupcijske pristupe na svim zvaničnim nivoima. Antikorupcijske aktivnosti BELTRUBOPROVODSTROY AD zasnivaju se na sledećim principima:

 • Transparentnost
 • Otvorenost
 • Lični primer upravljanja
 • Efikasnost
 • Zakonitost
 • Uključivanje tima kompanije
 • Odgovornost
 • Neizbežnost kazne
 • Prioritet preventivnih mera
 • Marljivost
 • Nadgledanje i kontrola

Pojedinci koji podležu antikorupcijskeim merama BELTRUBOPROVODSTROY AD ad su rukovodilac organizacije i zaposleni, bez obzira na njihov položaj i funkcije.

BELTRUBOPROVODSTROY AD BELTRUBOPROVODSTROY AD sledeća dokumenta:

Antikorupcijski memorandum “BELTRUBOPROVODSTROY” AD

Uredba o komisiji za borbu protiv korupcije “BELTRUBOPROVODSTROY” AD

sr_RSСрпски језик